Miksi strateginen työhyvintijohtaminen kannattaa?

  • Työntekijöiden työvointi vaikuttaa sekä työpaikan tuottavuuteen että välittömien kustannusten määrään.
  • Suomalaisten tutkimusten mukaan yhden henkilön työpahoinvoinnin sekä työkyvyttömyyden kustannus on keskimäärin 4424 € vuodessa.
  • Kansainvälisten tutkimusten mukaan 50 – 60% sairauspäivistä ovat stressin tai haitallisten psykososiaalisten tekijöiden aiheuttamia.
  • Tämä tarkoittaa  n. 1500 – 2000 € vuotuista kustannusta per henkilö ja esimerkiksi 500 henkilön organisaatiossa n. 1.000.000 € vuotuista kustannusta.
  • Kansainvälisten tutkimusten mukaan 30 % näistä kustannuksista olisi vältettävissä haitallisen psykososiaalisen kuormituksen ennaltaehkäisemisellä.
  • organisatorista resilienssiä kehittämällä sekä implementoimalla aktiivisen konfliktienhallinnan osaksi strategista ja operatiivista henkilöstöjohtamista voidaan ennaltaehkäistä haitallista psykososiaalista kuormitusta sekä minimoida jo syntyneitä haittatekijöitä ja kustannuksia.
  • Työyhteisön hyvinvointi ja tuottavuus on koko työpaikan yhteinen asia –

Ota yhteyttä, niin kerron lisää!

Strateginen työyhteisökulttuurin johtaminen

Strategisella työhyvinvoinnin johtamisella lisätään työn tuottavuutta, parannetaan työkykyriskien hallintaa sekä ennaltaehkäistää työkykyriskien realisoituminen käytännössä. Työhyvinvoinnin johtaminen on koko organisaation yhteinen juttu, se on vastuun ottamista omasta roolista.