Johtaminen sekä työyhteisön yhteistyö ratkaisevat, kuka menestyy!

Ympäröivä maailmamme muuttuu kiihtyvään tahtiin aiheuttaen työpaikojen turbulenssitilan.

Uudistumiskyvyn sekä muutoksen johtamistaidosta on tullut yritysten sekä organisaatioiden menestymisen elinehto, johtamisen uusi perustaito.

Ne yrityksen ja organisaatiot, jotka osaavat uudistaa työkulttuuriaan sekä toimintatapojaan nopeasti ja pystyvät luomaan innostumisen ja itsemotivoitumisen ilmapiirin – menestyvät.

Ne yritykset ja organisaatiot, jotka pystyvät uudistamaan johtamistaan sekä mahdollistamaan työntekijöidensä itsemotivoitumisen toteutumisen – saavat parhaimmat osaajat.

Johtamisella on siis väliä. Ihmistietoinen johtaminen on tänä päivänä organisaatioiden tuottavuuden suurin lähde….tai sen este.

Tänä päivänä komplisoidut toimintaympäristöt hämärtävät rooleja sekä vastuita työpaikoilla. Resilienssikyky, uusmedialukutaito, laskennallinen ajattelutaito, ylikulttuurinen kompetenssi sekä digitalisaation ja itsensä johtamisen osaaminen ovat tämän päivän työyhteisöjen positiivisen menestyskierteen polttoainetta.

Johtamis- ja työyhteisövalmennuksen avulla varmistetaan, että:

  • Strategia toteutuu käytännössä ja muuttuu työpaikan rutiineiksi
  • Tuottavuus ja aikaansaannoskyky paranevat
  • Keskittyminen olennaiseen paranee
  • Työtyytyväisyys ja työmotivaatio lisääntyvät, kun merkityksen kokema sekä innostuminen omasta työstään kasvaa
  • Tekemättömän työn kustannukset sekä työkykyriskit pienenevät