Skip to main content

Pilaavatko konfliktit organisaation hyv n tuloksen ja ilmapiirin

Katja Lundberg ja Saara Remes
kuva: Alex Descargues

Työpaikan muutostilanteet, taloudelliset paineet ja resurssien väheneminen ovat aiheita arkipäivän kahvipöytäkeskusteluissa.

Paineistetussa tilanteessa vuorovaikutus saa hyytäviä sävyjä ja asiat kärjistyvät. Tilanteita ei ehditä eikä osata keskustella osapuolten kesken, joten valitettavan usein joku työyhteisön jäsenistä päätyy työterveyshuollon vastaanotolle. Vaarana on, että konfliktit medikalisoituvat  ja varsinainen juurisyy jää ratkaisematta. Pahoinvoinnin noidankehä käynnistyy.

Miten estää stressaavien tilanteiden eskaloituminen konflikteiksi tai mistä löytää tukipolut sovunomaiseen ratkaisuun? Rohkaisevaa on, että myös näitä taitoja voi oppia.

Saara Remeksellä ja Katja Lundbergillä on yhdessä parinkymmenen vuoden kokemus henkilöstöhallinnon, johtamisen ja esimiestyön,riskienhallinnan sekä työyhteisön konfliktien ratkaisuista. Remes ja Lundberg lähestyvät ihmisten johtamista aktiivisen konfliktinhallinnan näkökulmasta.

– Puhumme sekä yksilö- että yhteiskuntatason vakavasta ongelmasta. Yhden henkilön työpahoinvoinnin ja työkyvyttömyden kustannus on 4424 euroa vuodessa, ja 50–60% menetetyn työn kustannuksista aiheutuu ihmisten psykososiaalisesta kuormittuneisuudesta. Taloudellisten seikkojen lisäksi kohtaan päivittäin konfliktien aiheuttamia inhimillisiä kärsimyksiä joita ei voi rahassa mitata, Remes toteaa.

Sovunrakentajan asenne ja osaaminen koko työyhteisön taidoiksi

Sovunrakentajat palvelu- ja tuotekokonaisuus on uusi konfliktin hallinnan työkalupakki, joka ohjaa kaikki työyhteisön jäsenet yhtenäiseen ja kaikille reiluun toimintatapaan. Remeksen ja Lundbergin tavoitteena on mahdollistaa kaikille oman roolin ja vastuun mukaiset tiedot ja taidot rakentaa työpaikalla sopua.

– Aktiivisen konfliktinhallinnan tulisi olla jokaisessa organisaatiossa osa strategista ja operatiivista henkilöstöjohtamista. Sovunrakentajat palvelu- ja tuotekokonaisuus on räätälöitävissä yrityksen erityistarpeisiin sopivaksi. Siihen kuuluu konsultointi, erilaiset valmennukset sekä digitaalinen oppimisalusta. Se on erittäin kustannustehokas tapa oppia, levittää osaamista sekä varmistaa, että tieto todella tukee organisaation omia kehitysaskeleita, sanoo Lundberg.

– Uskomme vahvasti siihen, jokainen meistä haluaa olla työpaikallaan reilu pomo tai reilu työkaveri. Organisaation kyky ymmärtää ja johtaa ihmisiä ihmisinä on kaikkein suurin tuottavuuden kasvun lähde tai sen este. Sovunrakentajat tarjoaa siihen mahdollisuuden ja puitteet.