Positiivisen innostumisen ja motivoitumisen kierre

Henkilöstön motivoitumiseen vaikuttavat työntekijöiden kyky johtaa itseään, henkilökohtaisten menestystekijöiden keskinäinen suhde sekä työpaikan toimintakulttuuri ja tunneilmasto. Vaikuttavalla valmennuksella vahvistetaan mahdollistavaa johtamista, joka lisää yksilön halua kehittää omia menestystekijöitään –  innostua omasta työstään ja kykyä itsemotivoitua.

Yksilön menestystekijät koostuvat tahdosta, kyvykkyydestä ja rohkeudesta