Skip to main content

Kehitä työntekijäsi uudistuskykyä

Digitalisaatio, robotiikka ja globalisaatio ovat aiheuttaneet kiihtyvän murroksen, joka muuttaa työelämää sekä itse työtä. Muutostilasta on tullut työelämän uusi normaali.

Uudistumiskyvystä on tullut perustaito, joka jokaisen meidän tulee hallita pärjätäksemme työelämässä. Nopeasti arvioituna yhtälö tuntuu helpolta – uudista ajatteluasi sekä toimintatapojasi, niin pärjäät. Miksi tämä on kuitenkin käytännössä meille vaikeaa?

shutterstock_143887300

 

 Olemme pohjimmiltamme luolaihmisiä

Persoonallisuuspiirteemme, tunne- ja järkiajattelumme yhteistoiminta sekä suhtautumisemme hallinnan tunteen menetykseen vaikuttavat tapaamme reagoida muutostilanteessa. Muutostilanne aiheuttaa meissä tietynasteisen hälytystilan ja kriisin, joka johtuu hallinnan tunteemme katoamisesta. Koemme menettävämme hallinnan tunteen kun havaintomme eivät kohtaa odotuksiemme kanssa

 

shutterstock_48410833

 

Aivomme eivät ole muuttuneet miksikään tuhansiin vuosiin. Ne toimivat hälytystilassa aivan kuten kivikautisen ihmisen aivot. Jos nyt laittaisimme luolamiehen kävelemään keskelle New Yorkin katuja, niin jokainen pitäisi näkyä absurdina. Harva meistä kuitenkaan tiedostaa, että muutostilanne aktivoi meissä biologisen pakenemisjärjestelmän, joka toimii aivan samoin kuin luolamiehellä aikoinaan.

Me kaikki reagoimme muutokseen luontaisesti joko hyökkäämällä, pakenemalla tai vetäytymällä. Persoonallisuuspiirteemme vaikuttavat siihen, minkälainen tämä reagointimme on.

 

Uudistumiskyvykkyyttä eli resilienssiä voi kehittää

Persoonallisuuttamme emme voi enää aikuisiällä toiseksi muuttaa, mutta voimme treenata sitä tapaa, jolla reagoimme ja suhtaudumme muutokseen. Uudistumiskyvykkyys eli resilienssikyvykkyys muodostuu persoonallisuuspiirteidemme yhdistelmästä. Se on siis ominaisuus, jota voidaan mitata ja kehittää. Mitä vahvempi resilienssimme on, sitä parempi on kykymme palautua muutoksen aiheuttamasta kriisistä.

Sovunrakentajat Oy on kehittänyt perinteisten valmennus- ja konsultointipalveluidensa tueksi digitaalisen organisaation resilienssikyvykkyyttä kehittävän työkalun, DigiResin. DigiResin avulla voidaan kehittää yksilön, tiimin ja organisaation kykyä uudistua ja palautua muutoksesta. Työroolikohtaiset oppipolut edistävät omaa resilienssin, oman suorituksen sekä itsemotivoitumisen kehittymistä. Ajasta ja paikasta riippumaton kustannustehokas työkalu mahdollistaa sekä PK-sektorin että suurten työnantajien koko henkilöstön kehittämisen.

Haemme parhaillaan yrityksiä ja organisaatioita syksyllä käynnistyvään DigiResi-pilottiimme. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

 

Sovunrakentajat luovat menestystarinoita organisaatioissa – autamme yrityksiä kehittämään organisatorista resilienssiä sekä aktiivista konfliktien hallintaa osana strategista johtamista. Yrityksen perustaja-partnereita ovat Katja Lundberg ja Saara Remes.