Category

Uncategorized

Kehitä työntekijäsi uudistumiskykyä

By | Uncategorized | No Comments

Kehitä työntekijäsi uudistuskykyä

Digitalisaatio, robotiikka ja globalisaatio ovat aiheuttaneet kiihtyvän murroksen, joka muuttaa työelämää sekä itse työtä. Muutostilasta on tullut työelämän uusi normaali.

Uudistumiskyvystä on tullut perustaito, joka jokaisen meidän tulee hallita pärjätäksemme työelämässä. Nopeasti arvioituna yhtälö tuntuu helpolta – uudista ajatteluasi sekä toimintatapojasi, niin pärjäät. Miksi tämä on kuitenkin käytännössä meille vaikeaa?

shutterstock_143887300

 

 Olemme pohjimmiltamme luolaihmisiä

Persoonallisuuspiirteemme, tunne- ja järkiajattelumme yhteistoiminta sekä suhtautumisemme hallinnan tunteen menetykseen vaikuttavat tapaamme reagoida muutostilanteessa. Muutostilanne aiheuttaa meissä tietynasteisen hälytystilan ja kriisin, joka johtuu hallinnan tunteemme katoamisesta. Koemme menettävämme hallinnan tunteen kun havaintomme eivät kohtaa odotuksiemme kanssa

 

shutterstock_48410833

 

Aivomme eivät ole muuttuneet miksikään tuhansiin vuosiin. Ne toimivat hälytystilassa aivan kuten kivikautisen ihmisen aivot. Jos nyt laittaisimme luolamiehen kävelemään keskelle New Yorkin katuja, niin jokainen pitäisi näkyä absurdina. Harva meistä kuitenkaan tiedostaa, että muutostilanne aktivoi meissä biologisen pakenemisjärjestelmän, joka toimii aivan samoin kuin luolamiehellä aikoinaan.

Me kaikki reagoimme muutokseen luontaisesti joko hyökkäämällä, pakenemalla tai vetäytymällä. Persoonallisuuspiirteemme vaikuttavat siihen, minkälainen tämä reagointimme on.

 

Uudistumiskyvykkyyttä eli resilienssiä voi kehittää

Persoonallisuuttamme emme voi enää aikuisiällä toiseksi muuttaa, mutta voimme treenata sitä tapaa, jolla reagoimme ja suhtaudumme muutokseen. Uudistumiskyvykkyys eli resilienssikyvykkyys muodostuu persoonallisuuspiirteidemme yhdistelmästä. Se on siis ominaisuus, jota voidaan mitata ja kehittää. Mitä vahvempi resilienssimme on, sitä parempi on kykymme palautua muutoksen aiheuttamasta kriisistä.

Sovunrakentajat Oy on kehittänyt perinteisten valmennus- ja konsultointipalveluidensa tueksi digitaalisen organisaation resilienssikyvykkyyttä kehittävän työkalun, DigiResin. DigiResin avulla voidaan kehittää yksilön, tiimin ja organisaation kykyä uudistua ja palautua muutoksesta. Työroolikohtaiset oppipolut edistävät omaa resilienssin, oman suorituksen sekä itsemotivoitumisen kehittymistä. Ajasta ja paikasta riippumaton kustannustehokas työkalu mahdollistaa sekä PK-sektorin että suurten työnantajien koko henkilöstön kehittämisen.

Haemme parhaillaan yrityksiä ja organisaatioita syksyllä käynnistyvään DigiResi-pilottiimme. Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää!

 

Sovunrakentajat luovat menestystarinoita organisaatioissa – autamme yrityksiä kehittämään organisatorista resilienssiä sekä aktiivista konfliktien hallintaa osana strategista johtamista. Yrityksen perustaja-partnereita ovat Katja Lundberg ja Saara Remes.

 

 

 

 

Pilaavatko konfliktit organisaationne hyvän tuloksen ja ilmapiirin?

By | Uncategorized | No Comments

Pilaavatko konfliktit organisaation hyv n tuloksen ja ilmapiirin

Katja Lundberg ja Saara Remes
kuva: Alex Descargues

Työpaikan muutostilanteet, taloudelliset paineet ja resurssien väheneminen ovat aiheita arkipäivän kahvipöytäkeskusteluissa.

Paineistetussa tilanteessa vuorovaikutus saa hyytäviä sävyjä ja asiat kärjistyvät. Tilanteita ei ehditä eikä osata keskustella osapuolten kesken, joten valitettavan usein joku työyhteisön jäsenistä päätyy työterveyshuollon vastaanotolle. Vaarana on, että konfliktit medikalisoituvat  ja varsinainen juurisyy jää ratkaisematta. Pahoinvoinnin noidankehä käynnistyy.

Miten estää stressaavien tilanteiden eskaloituminen konflikteiksi tai mistä löytää tukipolut sovunomaiseen ratkaisuun? Rohkaisevaa on, että myös näitä taitoja voi oppia.

Saara Remeksellä ja Katja Lundbergillä on yhdessä parinkymmenen vuoden kokemus henkilöstöhallinnon, johtamisen ja esimiestyön,riskienhallinnan sekä työyhteisön konfliktien ratkaisuista. Remes ja Lundberg lähestyvät ihmisten johtamista aktiivisen konfliktinhallinnan näkökulmasta.

– Puhumme sekä yksilö- että yhteiskuntatason vakavasta ongelmasta. Yhden henkilön työpahoinvoinnin ja työkyvyttömyden kustannus on 4424 euroa vuodessa, ja 50–60% menetetyn työn kustannuksista aiheutuu ihmisten psykososiaalisesta kuormittuneisuudesta. Taloudellisten seikkojen lisäksi kohtaan päivittäin konfliktien aiheuttamia inhimillisiä kärsimyksiä joita ei voi rahassa mitata, Remes toteaa.

Sovunrakentajan asenne ja osaaminen koko työyhteisön taidoiksi

Sovunrakentajat palvelu- ja tuotekokonaisuus on uusi konfliktin hallinnan työkalupakki, joka ohjaa kaikki työyhteisön jäsenet yhtenäiseen ja kaikille reiluun toimintatapaan. Remeksen ja Lundbergin tavoitteena on mahdollistaa kaikille oman roolin ja vastuun mukaiset tiedot ja taidot rakentaa työpaikalla sopua.

– Aktiivisen konfliktinhallinnan tulisi olla jokaisessa organisaatiossa osa strategista ja operatiivista henkilöstöjohtamista. Sovunrakentajat palvelu- ja tuotekokonaisuus on räätälöitävissä yrityksen erityistarpeisiin sopivaksi. Siihen kuuluu konsultointi, erilaiset valmennukset sekä digitaalinen oppimisalusta. Se on erittäin kustannustehokas tapa oppia, levittää osaamista sekä varmistaa, että tieto todella tukee organisaation omia kehitysaskeleita, sanoo Lundberg.

– Uskomme vahvasti siihen, jokainen meistä haluaa olla työpaikallaan reilu pomo tai reilu työkaveri. Organisaation kyky ymmärtää ja johtaa ihmisiä ihmisinä on kaikkein suurin tuottavuuden kasvun lähde tai sen este. Sovunrakentajat tarjoaa siihen mahdollisuuden ja puitteet.

Read More

Riitely maksaa! Valjasta aivokapasiteettisi tuottavaan työhön.

By | Uncategorized | No Comments

Henry ry:n Uudista ja uudistu 2015 messut.

10.00- 10.30 Sali E105
Riitely maksaa! Valjasta työpaikkasi aivokapasiteetti tuottavaan työhön.
Suomalainen työelämä on kriisissä ja tästä syystä psykososiaalinen haittakuormitus on rajussa kasvussa. Työpahoinvoinnin vuotuiset kustannukset ovat Suomessa yhteensä 30 MRD€ ja Euroopassa 240 MRD€. Sovunrakentajat -konsepti pureutuu tämän ongelman ytimeen

Tule kuulemaan, miten riitely saadaan työpaikalla loppumaan sekä aivokapasiteetti ja fokus tuottavaan työhön. Demoamme myös Sovunrakentajat -digioppipolkumme, joka vauhdittaa toivottua asenne- ja kulttuurimuutosta.

Katja Lundberg, partneri, CEO, Sovunrakentajat Oy
Saara Remes, partneri, työyhteisösovittelija, Sovunrakentajat Oy.
Järjestää: Sovunrakentajat Oy

Read More