Hei, olen
Katja Lundberg

Johdon ja esimiesten valmentaja | Työyhteisövalmentaja | Mental coach | Konsultti ja kehittäjä | Yrittäjä

Muutoksen ei tarvitse olla vaikeaa!

Kaikki muutos, kehittyminen ja tuottavuus lähtevät ihmisistä! Ihmistietoinen johtaminen on tänä päivänä tuottavuuden suurin lähde tai huonosti hoidettuna sen este.

Uskon vahvasti, että duuni-ilo ja tuottavuus kulkevat käsi kädessä! 

Toimintamallini vaikuttavista käytännönläheisistä menetelmistä, joiden avulla  koko organisaatio oppii uudistumaan ja parantamaan resilienssikykyään.

Johtajuus on muutoksen aikaansaamista – ajatteluun ja asenteisiin sekä tunteisiin ja tahtoon vaikuttamista. Jokainen meistä on johtaja. Johdamme joka päivä itseämme – omia ajatuksiamme, asennettamme, tunteitamme, päätöksiämme sekä päivittäisiä rutiinejamme.

Valmennan työyhteisöjä uudistumaan ja kehittymään työelämän murroksen mukana mukana.

Valjasta työpaikat aivot tuottavaan työhön!

Muutos on uusi työpaikan normaali. Uudistumiskyky on tänä päivänä työelämän ja tuottavuuden suurin haaste, mutta sitäkin voidaan kehittää.

Ne yritykset ja organisaatiot, jotka oppivat jatkuvan uudistamisen taidon sekä osaavat kehittää ja johtaa työpaikan organisatorista resilienssiä, menestyvät!

Työpaikan rakenteet ja struktuuri muuttuvat tänä päivänä niin nopeasti, että ihmiset työpaikan toimijoina eivät aina pysy tämän muutostahdin perässä. 

Organisaatiot, jotka oppivat hyödyntämään olemassa olevan inhimillisen pääomansa kasvupotentiaalin, ovat voittajia.

Kyse ei ole rakettitieteestä, jokainen voi oppia uudistumisen taitoja!

 

Vaikuttavan valmennuksen avulla vahvistetaan työyhteisön positiivista onnistumisen ja innostumisen ilmapiiriä.

Ihmistietoisella  johtamisella saadaan aikaan nopeampaa uudistumista,

kasvua ja kannattavampaa liiketoimintaa.

Toimivampia ja parempia työpaikkoja.

Ota yhteyttä, niin kerron lisää!

 

Palvelut

Räätälöidyt valmennukset

Itsensä johtaminen Itsensä syväjohtamisen valmennusohjelma johtajien, esihenkilöiden ja organisaatioiden kehittymiseen sekä resirienssikyvykkyyden lisäämiseen. Moduulipohjainen valmennusohjelma räätälöidään kunkin valmennettavan tai organisaation tarpeiden pohjalta. Ota yhteyttä, niin kerron lisää! Tavoitteista tuloksiin Tavoitteista tuloksiin valmennuksen avulla kehitetään henkilökohtaista toimintaa mm. ajanhallintaa, priorisointikykyä ja kommunikointikykyä tyhteisössä. Valmennukset avulla teet todeksi sen, mitä tavoittelet. Ota yhteyttä, niin kerron lisää! Valmentava johtaminen ja esihenkilönä toimiminen Valmentavan johtamisen valmennusohjelman avulla luot ja ylläpidät luovan, tehokkaan ja motivoituneen työyhteisön. Opit luomaan työpaikallesi itsemotivoitumisen kulttuurin ja saat ihmiset kehittymään ja kukoistamaan, käyttämään positiviisesti omaa potentiaaliaan  yhteisten tavoitteidenne saavuttamiseksi. Ota yhteyttä, niin kerron lisää! Strateginen johtaminen  Johtamisvalmennusohjelma strategian luomiseen ja/tai kehittämiseen. Strategisesta johtamisesta on tullut yhä enemmän operatiivista ja operatiiviselta johtamiselta edellytetään yhä enemmän strategista ajattelukykyä. Ota yhteyttä, niin kerron lisää! Valmennusten suunnittelussa ja toteutuksessa voidaan hyödyntää markkinoiden monipuolisinta henkilöarviointia, Work Place Big 5 –arviointia, jonka avulla pystytään hyödyntää henkiöiden todellisia vahvuuksia sekä motivoitumisalueita. Valmennukset toteutetaan Sovunrakentajat Oy:n toimesta.

Ota yhteyttä, niin pohditaan yhdessä, miten voisin parhaiten auttaa Sinun organisaatiotasi menestymään!

Resilienssi -valmennukset

Suomalainen työelämä on kriisissä. Digitalisaatio ja globalisaatio ovat muuttaneet työpaikan struktuureja, prosesseja sekä strategioita niin nopeasti, että me ihmiset työpaikan toimijoina emme ole pysyneet tämän muutoksen mukana. Tämä aiheuttaa työpaikoilla psykososiaalista haittakuormitusta, jonka hintalappu on Suomessa jopia 30 MRD € vuodessa. Digitalisaation kehityksessä olemme vasta alkumetreillä ja tulevien vuosien työelämän murros tulee entisestään kiihtymään. Ne organisaatiot, jotka kykynevät uudistumaan kaikille organisaatiotasoilla – menestyvät ja saavat parhaat osaajat! Reslisienssi -valmennuksen avulla kehitetään koko organisaation kyky muuntautua työelämän uusiin näihin vaatimuksiin nyt ja tulevaisuudessa. Resilienssivalmennukset kuuluvat kehitteillä olevaan Sovunrakentajat Oyn konseptoimaan resilienssikonseptiin, Työelämä muuttuu -oletko valmis ?. Lue lisää www.tsr.fi. Valmennukset toteutetaan Sovunrakentajat Oy:n toimesta. www.sovunrakentajat.fi   Ole yhteydessä, kerron mielelläni lisää!

Strategisen työhyvinvointijohtamisen palvelut

Strategisen työhyvinvointijohtamisen kehittämisprojektit – Strategisen työhyvinvointijohtamisen kehittäminen tai päivittäminen, strategisten työhyvinvointitavoitteiden, mittareiden sekä seurantajärjestelmän kehittäminen, roolien ja vastuiden selkeyttäminen nykyisen johtamisjärjestelmän pohjalta. TTH:n yhteistyömenettely sekä työhyvinvointijohtamisen kompetenssi –valmennukset. HR- prosessien kehittäminen. Aktiivisen konfliktienhallinnan implementoiminen osaksi HR-prosesseja. Aktiivisen välittämisen mallin laajentaminen. Työterveyshuollon sopimusten sekä yhteistyön konsultoinnit ja sparraukset. Strategisen työhyvinvointijohtamisen kehittämishankkeet kuuluvat Sovunrakentajat -konseptiin ja ne toteutetaan Sovinnonrakentajat Oy:n toimesta. 

Sovunrakentaja –valmennukset

Räätälöidyt ”Sovunrakentaja”- valmennukset  Valjasta työpaikkasi aivokapasiteetti tuottavaan työhön! Jatkuvat päällekkäiset muutostilanteet aiheuttavat työpaikoilla psykososiaalisen kuormittavuuden kasvua. Muutostilanteet ja työpaikoilla kasvava epävarmuus tulevaisuudesta altistavat työyhteisöjä ristiriita- ja konfliktitilanteille. Fokus työn tekemisestä siirtyy epäolennaisiin asioihin. Kun ihmiset voivat työpaikalla huonosti, tekemättömän työn kustannukset sekä työkykyriskit kasvavat. Fokusoituminen työn tekemiseen häiriintyy ja tuottavuus laskee. Konfliktitilanteen onnistuneeseen ratkaisemiseen tarvitaan tietoa konfliktien syntymekanismista ja leviämisestä työyhteisössä sekä taitoa lähteä rakentamaan sopua ihmisten välille. Käytännönläheinen valmennus tarjoaa mahdollisuuden oppia sovittelutyössä hyviä tuloksia tuottavia vuorovaikutuksen ja kommunikoinnin tekniikoita. Tekniikat perustuvat viimeisimpiin aivotutkimuksiin ja ne ovat sovellettavissa heti käytäntöön. Valmennus on tarkoitettu henkilöille, jotka ovat työssään tekemisissä erilaisten ristiriitojen kanssa ja haluavat kehittää valmiuksiaan käsitellä konflikteja työyhteisössään. Valmennus soveltuu myös lisäkoulutukseksi työsuojelu- ja luottamushenkilöille sekä HR- tehtävissä tai työterveyshuollossa toimiville henkilöille. Sovunrakentaja- valmennukset räätälöidään organisaatioiden tarpeiden mukaan ja tominta implementoidaan osaksi organisaation operatiivista johtamista ja aktiivisen tuen mallia. Valmennukset toteutetaan työroolikohtaisesti ja ne käsittävät tehokkaan vuorovaikutuksen tekniikat konfliktitilanteiden ennaltaehkäisyyn ja ratkaisuun. Sovunrakentaja -valmennukset kuuluvat Sovunrakentajat -konseptiin. Valmennukset toteutetaan Sovunrakentajat Oy:n toimesta. www.sovunrakentajat.fi Jos kiinnostuit, ota yhteyttä. Kerron mielelläni lisää!

Työyhteisösovittelut

Voimistuva psykososiaalinen kuormitus sekä jatkuvat ja päällekkäiset muutokset työpaikoilla ovat ovat otollista maaperää konflikteille. Konfliktit ovat yksi tämän päivän suurimmista aikavarkaista työpaikoilla. Käsittelemättöminä ne voivat johtaa sairauslomakierteeseen tai jopa työkyvyttömyyteen. Työyhteisösovittelut Lataa esite »

Henkilö- ja tiimiarvioinnit

Henkilö- ja/tai tiimiprofiloinnit maailman tutkituimman henkilöprofilointityökalun Work Place Big 5 avulla. WorkPlace Big 5 on maailmalla nopeasti leviävä, nykyaikaiseen persoonallisuustutkimukseen pohjautuva henkilö- ja tiimiarviointityökalu. WorkPlace Big Five mahdollistaa laadukkaan, positiivisen keskustelun vahvuuksien täyteen hyödyntämiseen henkilö- ja tiimitasolla. Yksi keskeinen tulos työelämän Big Five tutkimuksista on, että ihmiset viihtyvät ja menestyvät parhaiten tehtävissä, jotka sopivat hänen Big Five profiiliinsa. Työkalu avulla voidaan kehittää henkilöä tai tiimiä sen vahvuuksia hyödyntäen positiivisella tavalla.

katja_lundberg_lmi_profiili

Katja Lundberg 

CEO, Founding Partner at Sovinnonrakentajat Oy

+358 (0)50 547 3867

ktjlundberg@gmail.com

 Koulutus

OTK, Helsingin yliopisto Joko, Haus Joko, Naisjuristit ry Green Belt Six Sigma –pääanalyytikko koulutus, Lamk Työyhteisösovittelijakoulutus, SSF Systeeminen Business Coach® sertifikaattiCoaching House LMI Business Coach® sertifikaatit, LMIF WPB5 -sertifikaatti

Katja on koulutukseltaan oikeustieteen kandidaatti (OTK), pääanalyytikko, työyhteisösovittelija sekä sertifioitu coach. Hän on organisatorisen resilienssin sekä strategisen ja operatiivisen työhyvinvointijohtamisen kehittämiseen erikoistunut organisaatiokehittäjä, työyhteisökonsultti ja -valmentaja. 

Kokemus

Katjalla on yli 15 vuoden käytännön työkokemus johtamisen, esimiestyön, työyhteisötoiminnan sekä prosessien kehittämsisestä eri työrooleista käsin.

Hän on aikaisemmin työskennellyt esimies- ja johtotehtävissä, riskienhallintayksikön varajohtajana ja pääanalyytikkona, HR -tehtävissä sekä strategisen työhyvinvointijohtamisen hankepäällikkönä. Laajasta työhistoriastaan ja työkokemuksestaan johtuen Katja kykenee konsultoimaan ja sparraamaan työpaikan haasteita systeemisesti eri asiakokonaisuuksen väliset riippuvuussuhteet huomioiden.

Katja on myös inspiroiva puhuja isoissakin tilaisuuksissa!

 

 

Menestyykö yrityksesi toivomallasi tavalla?

 

 

Ovatko työntekijäsi motivoituneita?

 

 

Miksi työhyvinvointijohtaminen on tärkeää?

YHTEYSTIEDOT

Katja Lundberg

Sovinnonrakentajat Oy

gsm +358 (0)50 547 3867

ktjlundberg@gmail.com

Voit ottaa minuun yhteyttä myös alla olevalla lomakkeella

KUMPPANIT

Artikkelit

Varmista organisaatiosi menestyminen ja Flow:n virtaaminen oikeaan suuntaan!

| Uncategorized | No Comments
Organisaation big data kertoo sen tuottavuuden ja työhyvinvoinnin tilan eli tulevaisuuden menestymisen todellisen tilan sekä samalla paljastaa näihin liittyvien ongelmien todellisen juurisyyn, joka löytyy väärään suuntaan virtaavasta organisaation flow:sta. Jos…

Kehitä työntekijäsi uudistumiskykyä

| Uncategorized | No Comments
Kehitä työntekijäsi uudistuskykyä Digitalisaatio, robotiikka ja globalisaatio ovat aiheuttaneet kiihtyvän murroksen, joka muuttaa työelämää sekä itse työtä. Muutostilasta on tullut työelämän uusi normaali. Uudistumiskyvystä on tullut perustaito, joka jokaisen meidän…

Pilaavatko konfliktit organisaationne hyvän tuloksen ja ilmapiirin?

| Uncategorized | No Comments
Katja Lundberg ja Saara Remeskuva: Alex Descargues Työpaikan muutostilanteet, taloudelliset paineet ja resurssien väheneminen ovat aiheita arkipäivän kahvipöytäkeskusteluissa. Paineistetussa tilanteessa vuorovaikutus saa hyytäviä sävyjä ja asiat kärjistyvät. Tilanteita ei ehditä…

Riitely maksaa! Valjasta aivokapasiteettisi tuottavaan työhön.

| Uncategorized | No Comments
Henry ry:n Uudista ja uudistu 2015 messut. 10.00- 10.30 Sali E105 Riitely maksaa! Valjasta työpaikkasi aivokapasiteetti tuottavaan työhön. Suomalainen työelämä on kriisissä ja tästä syystä psykososiaalinen haittakuormitus on rajussa kasvussa. Työpahoinvoinnin…